Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
KONTAKT

Katedra Technologii Żywności
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin
pokój 212
tel.: +48 91 4496525
fax.: +48 91 4496532
e-mail adres: sylwia.przybylska@zut.edu.plstrona w przygotowaniu