Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji

WYBRANE POZYCJE:

Przybylska S. 2009. Wpływ kwasu askorbinowego i cytrynowego na barwę przecierów warzywnych podczas sterylizacji.Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 269(9), 47-58.
Przybylska S., Iwański R., Tokarczyk G. 2009. Wpływ powietrza i dodatku soli metali na zmiany barwy przecieru pomidorowego podczas sterylizacji. 2009. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 272(11), 55-72.
Przybylska S., Iwański R., Tokarczyk G. 2009. Wpływ dodatku cukru i soli kuchennej na barwę przecieru marchwiowego podczas sterylizacji. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 272(11), 27-42.
Przybylska S., Iwański R., Tokarczyk G. 2010. Wpływ dodatku marchwi na barwę rozdrobnionego mięsa z płoci. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 272(11), 43-54.
Przybylska S. 2011. Miód - cenny dar natury. Właściwości odżywcze i lecznicze miodu. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. 6, 52-53.
Przybylska S., Felisiak K. 2012. Effect of selected additives on colour changes and lycopene content in pasteruized tomato pulps after storage. Towaroznawcze Problemy Jakości. 1(30), 113-124.
Przybylska S. 2014. Wpływ jonów metali na barwę i zawartość ß-karotenu w sterylizowanym przecierze marchwiowym. Bromat. Chem. Toksykol. XLVII, 2, 163-171.
Przybylska S. 2015. Kurkumina - prozdrowotny barwnik kurkumy. Probl. Hig. Epidemiol. 96(2), 414-420.
Przybylska S., Felisiak K. 2016. Quality of selected tomato pastes in the domestic market. Towaroznawcze problemy jakości. 2(46), 73-84.
Przybylska S. 2017. Skład chemiczny i właściwości prozdrowotne owoców pomidora. Żywność dla przyszłości - monografia pod red. Andrzeja Koteckiego. Wyd. UP we Wrocławiu, 363-369.
Przybylska S. 2017. Kurkumina - bioaktywny związek o wielokierunkowym działaniu prozdrowotnym. Polish Journal of Nutrition. 1(07), 43-53.